Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Szerviz szolgáltatás feltételei

 1. Szervizünkben a javítások 90%-a a helyszínen megvárható. Hosszabb javítási idő esetén (2-3 óránál több) minden esetben átvételi elismervényt iratunk alá Megrendelőinkkel, mely tartalmazza a személyes adatai mellett a javításra leadott készülék típusát, sorozatszámát és a hiba leírását. Ezért kérjük, minden esetben ellenőrizze az adatokat, mert a bejegyzések vonatkozásában történt tévedésekért és elírásokért felelősséget nem tudunk vállalni.
   
 2. A Megrendelő köteles minél pontosabb hibaleírást adni készüléke állapotáról.
  A pontatlan, vagy valótlan hibaleírásokból eredő késedelem következményeit, valamint az ennek esetleges költségeit a Megrendelő viseli. Amennyiben a készülék javítható, a Megrendelő jogosult eldönteni, hogy kéri-e a javítást és viseli ennek költségét abban az esetben is ha, a javítás műszakilag lehetséges, de nem gazdaságos.
   
 3. A javítás során a Szolgáltató dönt arról, hogy a javításnak milyen módját választja. A javítási árajánlat közlése során munkatársunk a várható elkészülési határidőről is tájékoztatja a Megrendelőt, ez azonban tájékoztató jellegű, nem bír kötelező erővel, indokolt esetben Szolgáltató jogosult azt meghosszabbítani. Általános esetben a vállalási határidő 1 munkanap.
   
 4. A készüléken lévő szoftverekért, adatokért (az adathordozók, memóriakártyák tartalmáért) semminemű felelősséget nem tudunk vállalni. Ezért kérjük, minden esetben mentse le fontos, vagy pótolhatatlan adatait mielőtt készülékét javításra leadja, mivel az a szervizeljárás során megsérülhet vagy elveszthet.
   
 5. Az átvétel során nem látható, nem tapasztalható, illetve nem jelzett hibák rögzítése nem zárja ki azok átvételkori meglétét, mechanikai sérülést szenvedett eszközök még abban az esetben is, ha külső sérülés nem látható rajtuk és az eszköz működőképes a belső integrált áramkörök sérülése következtében működésképtelenné válhatnak.Ilyen esetekben a Szolgáltató a felelősséget nem vállalja.
   
 6. Beázott készülékek javítása esetén előfordulhat egyéb rejtett hiba megjelenése, melyre a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
   
 7. Alaplapi javítások esetén fennállhat annak az esélye, hogy rejtett hibák merülhetnek fel, melyeket előzetesen nem lehet kimérni, csak javítás közben derülhetnek ki.Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a készülék akár meg is állhat, vagy teljesen használhatatlanná válik. Az ilyen jellegű javításokat minden esetben a Megrendelő felelősségére bízva vállaljuk.
   
 8. A szolgáltatás elkészüléséről (javítási árajánlat, vagy a javítás elkészülte) az átvétel során rögzített elérhetőségeken (telefon, email) értesítjük a Megrendelőnket. Az első értesítést követő 30 napig az Átvételi elismervényen szereplő tételeket díjmentesen tároljuk. Ezt követően a tételeket értékesíthetjük, mely után a munkadíjat, a tárolási költséget valamint 10% kezelési költséget vonunk le. Amennyiben a Megrendelő nem elérhető, a harmadik sikertelen értesítési kísérlet időpontjától számítandóak a fenti határidők. Az első értesítést követő 30. nap után amennyiben a készüléket Megrendelő nem veszi át, lebontásra kerül.
   
 9. A készülék minden esetben (bevizsgálás és egyéb javítás esetén is) legkorábban a Szolgáltató által megjelölt időpontban vehető át.
   
 10. Készüléket csak az átvételi elismervény ellenében áll módunkban kiadni. Az elismervény elvesztése, megsemmisülése, vagy olvashatatlanná válása esetén csak akkor áll módunkban visszaadni, ha az átvevő személyi igazolványával igazolt módon megegyezik az elismervényen szereplő Megrendelővel. Amennyiben ez nem bizonyítható vagy az átvevő megtagadja az azonosítást, a készüléket csak annak a személynek áll módunkban kiadni, aki tulajdonjogát igazolni tudja. (Pl.: nyugtával, számlával; cég esetén a vásárlást igazoló nyugta vagy számlán felül a cég képviseleti jogának igazolásával; nem első tulajdonos estén az adásvételi szerződések megszakítatlan láncolatával. (A telefonomért jöttem, benne vagyok a gépben, mondom a nevem stb. igazolás sajnos nem elégséges).
   
 11. Ha a Megrendelőnek nincs módja személyesen átvenni a készüléket, megbízottjának szabályos Meghatalmazással kell rendelkeznie.
   
 12. A készülék visszaadásának további feltétele a munkadíj kiegyenlítése. Amennyiben a javításra bármilyen okból nem kerül sor, a mindenkori szerviz díjszabásban meghatározott bevizsgálási díjat kell megfizetni.
  A javításra leadott készülék bevizsgálási díja mobiltelefonok esetén 5.000 Ft, egyéb műszaki eszközök esetén 7.000 Ft. Amennyiben elfogadja árajánlatunkat és kéri a javítás elvégzését, a bevizsgálási díjat nem számoljuk fel.
  Nem javítható készülékek esetén minden esetben díjköteles a bevizsgálás. Ennek kiegyenlítéséig a Ptk. 397. § (2) bekezdése alapján a birtokunkba került készüléken fennálló törvényes zálogjogunk alapján, a Munkalapon szereplő tételeket nem áll módunkban visszaszolgáltatni.
   
 13. A javítás során kicserélt hibás alkatrészeket csak abban az esetben szolgáltatjuk vissza, amennyiben a Megrendelő azt előzetesen (legkésőbb a készülék átadásakor) kéri és az átvételin ez a fenntartás szerepel.
  Ellenkező esetben ezeknek a veszélyes hulladék szerinti megsemmisítéséről gondoskodunk.
   
 14. Szolgáltató kizárja a felelősséget a közvetett és/vagy következménykárok vonatkozásában, továbbá az elmaradt hasznokért, illetve a használatkiesésből eredő esetleges károkért is.
   
 15. Megrendelő a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogásait a helyszínen a szervizvezetőnél, illetve a szolgáltatónál kifüggesztett felügyeleti szerveknél teheti meg.
   
 16. Megrendelő hozzájárul a szerviz szolgáltatás megrendelésekor megadott személyes adatai kezeléséhez.
  A 8. pontban meghatározott eljárás esetében fentieken kívül személyi igazolványszáma (külföldi állampolgár esetén útlevélszáma), lakcímkártyája vonatkozásában is hozzájárulását adja az adatkezeléshez.
   
 17. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a nem a Szolgáltató által beszerzett beszerelt alkatrészekre, valamint a szolgáltató által beszerzett, de azt más szolgáltató esetleg megrendelő általi beépítésre szavatosságot nem vállal.
   
 18. Szolgáltató által kiadott Munkalap a Kormányrendelet hatálya alá tartozó esetekben jótállási jegynek is minősül, mely jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik. A jótállási igény a “Munkalappal” érvényesíthető.
   
 19. Szolgáltató Apple Független Szerviz Szolgáltatóként (IRP) eredeti Apple alkatrészeket, szerszámokat és gyári diagnosztikai rendszert használ a javítások során.
  A javítások megfelelnek az Apple szigorú minőségi elvárásainak.
  A beépített alkatrészekre Apple Független Szerviz Szolgáltatóként (IRP) az iSzaki Shop vállal garanciát.
  A készülékre az Apple nem vállal garanciát!

   
 20. A jótállási jegy átadása és kitöltése önmagában nem eredményezi a 249/2004. (VII.27.) Kormányrendelet szerinti, illetőleg bármilyen egyéb önkéntes jótállás vállalását, amennyiben a Megrendelő a Ptk. Szerint nem minősül fogyasztónak, illetve amennyiben a szervizmunkát a szerviz szavatosság, vagy jótállás keretében végezte.
   
 21. A szerviz szolgáltatás megrendelése személyesen vagy online felületen történik a szervizpontban.
  Aláírásával nyilatkozik, hogy a szerviz szolgáltatásunk feltételeit elfogadja, mely fizetési kötelezettséget von maga után.
  Megrendelő cégünk által kiállított elektronikus ÁFA-s számlát befogadja, melyet teljesítésekor a megadott e-mail címre automatikusan kiküldünk.
   
 22. A jelen általános szerződési feltételekkel nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vállalkozási Szerződésére vonatkozó szakaszai (XXXV. Fejezet 389. §- 401. §) az irányadóak. Felek jogvita esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.